Pátý rok realizace globálních grantů Plzeňského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

obrazek
25. května 2015 16:21, aktualizováno 16:36, Mgr. Barbora Horáčková

V roce 2013 byla vyhlášená zcela poslední kolová výzva k předkládání žádostí o finanční podporu, a to v oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Proto byl úvodní blok Informační konference věnován právě tématu Podpory nabídky dalšího vzdělávání. Kromě prezentací dvou úspěšných grantových projektů byl program konference zpestřen promítáním televizních reportáží, které vznikly v rámci mediální kampaně k vyhlášení páté výzvy oblasti podpory 3.2 na jaře roku 2013. Promítnutá videa byla natočena v rámci projektu Technické pomoci 5.2 OP VK, Informační kampaň a publicita OP VK v Plzeňském kraji, reg. č. CZ.1.07/5.2.00/04.0037.

Pozornost se na konferenci věnovala také globálním grantům z prioritní osy 1:
v oblasti podpory 1.1 s názvem „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji“ (realizace v letech 2008 – 2013) a „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji II“ (realizace v letech 2011 – 2015); v oblasti podpory 1.2 se jmenují „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Plzeňském kraji“ (realizace v letech 2008 – 2013) a „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Plzeňském kraji II“ (realizace v letech 2011 – 2015) a v oblasti podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Plzeňském kraji“ (realizace v letech 2008 – 2013) a „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Plzeňském kraji II“ (realizace v letech 2011 – 2015).

Informační konference se konala v sále SOU elektrotechnického, Plzeň, Vejprnická 56, za účasti zástupců úspěšných příjemců dotací z dosavadních výzev v Prioritní ose 1 i 3 a dalších hostů. Účastníky konference pozdravila vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu KÚPK JUDr. Jaroslava Havlíčková. O dosavadní realizaci globálních grantů v obou oblastech podpory a o výhledu do zbývajících let realizace referoval Ing. Karel Holan, pověřený zastupováním vedoucího Oddělení řízení OPVK Odboru školství, mládeže a sportu KÚPK.

K hostům přítomným v sále promluvil také zástupce řídícího orgánu OPVK Mgr. et Ing. Jan Kuchařík.

Podrobnější informace byly předneseny v hlavním programu o těchto grantových projektech:

Grantový projekt, registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/03.0006
Název:             Nové moduly pro řízení inovací
Příjemce:         VVV MOST spol. s r.o.

Grantový projekt, registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/03.0018
Název:            Výcvik komunikačních dovedností pro praxi
Příjemce:         Vyšší odborná škola zdravotnická,
                       managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o.

Grantový projekt, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.12/03.0006
Název:             Zkvalitnění výuky technických oborů na Střední škole    
Rokycany pomocí inovovaných školního vzdělávacího programu, technického zázemí a vyškolených pedagogů

Příjemce:         Střední škola Rokycany, Jeřabinová 96/III

Grantový projekt, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.12/04.0025
Název:             Zlepšení podmínek pro využívání ICT
 
                      při výuce i mimo vyučování
Příjemce:         1. základní škola Plzeň, Západní 18,
                       
příspěvková organizace

Grantový projekt, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.03/02.0012
Název:             Modernizace výuky pomocí nových
                        inovativních metod a technologií

Příjemce:         Základní škola a Odborná škola,
                       Horšovský Týn, Nádražní 89

Grantový projekt, registrační číslo: CZ.1.07/1.3.08/03.0009
Název:             Svět podle demokracie
Příjemce:         Člověk v tísni, o.p.s.

V příloze článku naleznete fotogalerii Informační konference konané v listopadu 2013.

Konference OPVK_25.11.2013 Konference OPVK_25.11.2013 Konference OPVK_25.11.2013Konference OPVK_25.11.2013  Konference OPVK_25.11.2013Konference OPVK_25.11.2013 Konference OPVK_25.11.2013 Konference OPVK_25.11.2013Konference OPVK_25.11.2013 Konference OPVK_25.11.2013 Konference OPVK_25.11.2013Konference OPVK_25.11.2013 Konference OPVK_25.11.2013 Konference OPVK_25.11.2013Konference OPVK_25.11.2013 Konference OPVK_25.11.2013 Konference OPVK_25.11.2013Konference OPVK_25.11.2013 Konference OPVK_25.11.2013 Konference OPVK_25.11.2013Konference OPVK_25.11.2013 Konference OPVK_25.11.2013 Konference OPVK_25.11.2013 Konference OPVK_25.11.2013 Konference OPVK_25.11.2013 Konference OPVK_25.11.2013 Konference OPVK_25.11.2013 Konference OPVK_25.11.2013 Konference OPVK_25.11.2013 Konference OPVK_25.11.2013 Konference OPVK_25.11.2013 Konference OPVK_25.11.2013 Konference OPVK_25.11.2013 Konference OPVK_25.11.2013 Konference OPVK_25.11.2013