Partnerství Comenius Regio - rok po zahájení projektu

obrazek
02. října 2013 09:29, aktualizováno 08:39,

V létě roku 2012 byla v rámci programu Partnerství Comenius Regio úspěšně zahájena spolupráce Plzeňského kraje a řeckého regionu Kréta. Společný projekt nese název „Environmentální turismus – alternativní cesty“ a jeho stěžejními tématy jsou vedle environmentální výchovy a jejího začleňování do vzdělávacího procesu také alternativní způsoby cestování s ohledem na životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj. Za českou stranu se kromě Plzeňského kraje (Krajského úřadu Plzeňského kraje) do projektu zapojila ještě Střední odborná škola a střední odborné učiliště Horšovský Týn a Dům dětí a mládeže Horažďovice, Krétu pak reprezentují zástupci Oblastního ředitelství pro primární a sekundární vzdělávání na Krétě, mateřská škola v Gazi, střední odborná škola v Arkalohori a environmentální centrum v Archanes. Během prvního roku po zahájení projektu došlo již ke třem mezinárodním setkáním, jejichž náplní bylo nejprve vzájemné představení obou regionů a všech zapojených partnerských organizací. Poté následovala výměna poznatků a zkušeností z oblasti environmentální výchovy a jejího začleňování do vzdělávací soustavy jak na české, tak na řecké straně. Nedílnou součástí společných jednání byly i diskuze řešící otázku environmentálně šetrného turismu s ohledem na trvale udržitelný rozvoj. Hlavním tématem posledního mezinárodního setkání, které se konalo v červnu letošního roku na Krétě, byla opět environmentální výchova a její praktické využití ve vzdělávacím a výchovném procesu. Čeští členové projektového týmu si tak například mohli projít naučnou přírodovědnou stezku a společně s řeckými partnery vyzkoušet řadu zajímavých aktivit přímo v environmentálním centru v Archanes. Součástí programu pak byla i jednání se zástupci měst Heraklion a Phaistos, kde byla problematika environmentálního vzdělávání ve spojení s turismem podrobněji prodiskutována.  Příští, v řadě již čtvrté mezinárodní setkání, které se již příští měsíc uskuteční v Plzeňském kraji, se rovněž ponese v duchu environmentální výchovy. Řečtí hosté při něm tentokrát zavítají na Šumavu, kde je kromě semináře o využitelných zdrojích energie čeká i naučná procházka lesem spojená s interaktivními činnostmi z oblasti lesní pedagogiky. Nezbývá než doufat, že nadcházející setkání bude provázet stejně příjemná a přátelská atmosféra jako při setkáních předchozích.

 Naučná stezka

 Slavnostní přijetí starostou města Heraklion