Oslavy 20 let rodinné buňky dětského domova v Chanovicích

obrazek
14. února 2019 11:58, aktualizováno 08:38, Petra Olivková

Dětský domov Kašperské Hory má odloučená pracoviště v Sušici a v Chanovicích. Právě zde 7. února 2019 v konírně místního zámku oslavili 20. výročí od zahájení provozu rodinné buňky dětského domova. Tety vychovatelky spolu s dětmi a ve spolupráci s Obecním úřadem v Chanovicích připravily velmi hezký program pro všechny pozvané hosty. Děti předvedly své taneční, pěvecké a recitační umění, ředitelka dětského domova PhDr. Marie Kučerová a starosta obce Chanovice Ing. Petr Klásek zavzpomínali na počátky vzniku rodinné buňky. Poděkování ředitelky DD patřila pracovnicím z rodinky, podporovatelům z řad veřejnosti a lidem pomáhajícím při využívání volného času dětí. Po oficiálním programu čekalo na přítomné bohaté občerstvení a všichni byli pozváni na návštěvu do domu, kde rodinná buňka sídlí.

Za uplynulých 20 let získalo v rodinné buňce v Chanovicích přechodný domov 38 dětí. Mnohé z nich se sem dodnes vracejí jako do svého opravdového domova. Zakládání menších rodinných skupin bylo a je snahou naučit děti z DD větší samostatnosti, domácím činnostem, fungování v reálném kolektivu a snáze se zapojovat do činností v místě. Lépe se dětem hledají kamarádi a volnočasové aktivity při místních spolcích. Chanovická skupina zde funguje proto, že Obec Chanovice poskytla bezplatně dvoubytový dům se zázemím. Dětí je v rodince osm, nyní věkově od tří do sedmnácti roků. Mateřskou a základní školu navštěvují v místě. Pak již běžně postupují na učňovské a střední školy.

PhDr. Marie Kučerová a Ing. Petr Klásek