Oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly

13. března 2015 13:32, aktualizováno 12:32, JUDr. Ivana Houšková

Žádáno bylo o sdělení názvů a dalších údajů právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, kterým bylo uděleno oprávnění k provozování stanice technické kontroly, ale k datu 4. března 2015 jim nebylo vydáno osvědčení k provozování stanice technické kontroly. Vámi stanovená kritéria splňují dva subjekty a to:

  • AUTO LEPIČ s.r.o., IČ: 25246267, Sokolská 705, 330 27 Vejprnice, provozovna Nepomuk
  • Věra Velková, Chlumy 4, 335 01 Nepomuk, provozovna Strakonická 366, 341 01 Horažďovice