On-line přenos a videoarchiv

obrazek
10. února 2012 17:01, aktualizováno 03. května 2022 14:46, Michal Vališ

On-line přenosy a videoarchiv záznamů z jednacího sálu Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Podkladové materiály (návrhy usnesení, důvodové zprávy a další přílohy) vč. programu jednání najdete na https://usneseni.kr-plzensky.cz/

On-line přenos - Full screen

Plánované přenosy

Videoarchiv