Ohlášení živnosti přímo z počítače podnikatele

obrazek
06. října 2008 08:51, aktualizováno 01. července 2022 13:20, Bc. Alena Šulcová

Již od 1. 10. 2008 mohou podnikatelé využívat další možnost komunikace se živnostenskými úřady, a to formou elektronického podání přímo ze svého počítače.

Prostřednictvím nejnovější verze aplikace k vytvoření a odeslání podání ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF), která je zdarma k dispozici na veřejném webu na adrese https://www.rzp.cz/epo/cs/ lze nejen ohlásit novou živnost, ale rovněž oznámit změny údajů v živnostenském rejstříku (např. zahájení/ukončení činnosti na provozovně, ustanovení odpovědného zástupce pro živnost, přerušení živnosti). Služba Elektronické podání prostřednictvím JRF umožňuje podnikatelské veřejnosti vytvořit elektronické podání, které musí učinit podnikatel před vstupem do živnostenského podnikání nebo během podnikání vůči živnostenskému úřadu (ŽÚ), příslušné správě sociálního zabezpečení (SSZ), zdravotní pojišťovně (ZP) nebo ve vztahu k finančnímu úřadu (FÚ) a hlášení úřadům práce (ÚP). Přihlášený uživatel má usnadněn výběr subjektu, pro který chce vytvořit podání, a může si do formulářů načíst své osobní údaje ze základních registrů veřejné správy. Vyplněné podání je možné zaslat podle pokynů aplikace přímo na elektronickou podatelnu Živnostenského rejstříku nebo poslat prostřednictvím svojí datové schránky do datové schránky živnostenského úřadu.

Druhou z možností odeslání takto připraveného podání je jeho vytištění, vlastnoruční podepsání a odeslání na živnostenský úřad v písemné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

Podnikatelé, kteří nemají přístup na Internet, nechtějí si pořizovat elektronický podpis popř. potřebují vyplnit složitější podání, mohou navštívit kterékoliv z Centrálních registračních míst zřízených na všech obecních živnostenských úřadech, kde je k dispozici obdobná aplikace elektronického podání. Elektronický formulář JRF zde vyplní na počítači pracovník živnostenského úřadu ve spolupráci s podnikatelem, vytištěné podání podnikatel zkontroluje, podepíše a následně je podání elektronicky odesláno k vyřízení. Podnikatel může v rámci podání JRF učiněném na živnostenském úřadě sdělit požadované údaje rovněž dalším příslušným orgánům - finančnímu úřadu, OSSZ, zdravotní pojišťovně a úřadu práce; v takovém případě jsou údaje z elektronického podání JRF elektronicky předávány přímo do příslušných informačních systémů.