Ocenění nejúspěšnějších žáků ve vědomostních soutěžích

obrazek
17. října 2011 08:20, aktualizováno 02. března 2012 13:16,

Setkání nejúspěšnějších řešitelů vědomostních soutěží s náměstkem hejtmana Plzeňského kraje pro oblasti školství, mládež a sport, Jiřím Stručkem, se uskutečnilo 12. října 2011.  Pozvaní žáci se umístili na medailových pozicích v celostátních a mezinárodních kolech předmětových soutěží. Mimořádně nadaní žáci přišli v doprovodu svých pedagogů a ředitelů škol, kteří získali rovněž ocenění z rukou náměstka hejtmana a vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KÚ PK, JUDr. Jaroslavy Havlíčkové.

 V školním roce 2010/2011 dosáhli žáci středních škol Plzeňského kraje historických úspěchů. Tři stříbrné a dvě bronzové medaile získali na mezinárodních přírodovědných olympiádách. Z Mezinárodní fyzikální olympiády v Thajsku dovezl Martin Bucháček (Gymnázium L. Pika, Plzeň) stříbrnou medaili a Hynek Kasl (Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23) medaili bronzovou. Také v Mezinárodní matematické olympiádě, která proběhla v Nizozemí, dosáhli naši žáci na velmi cenná umístění. Anh Dung Le (Gymnázium, Tachov), nejlepší z českého týmu, získal stříbrnou medaili a Michael Bílý (Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy) medaili bronzovou. Z Mezinárodní olympiády v programování v Thajsku přivezl vynikající stříbrnou medaili Filip Hlásek (Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23).

Ocenění žáci, PP a ředitelě SŠ

Ocenění žáci, jejich pedagogové a ředitelé škol

 S cílem podporovat a rozvíjet talent a zájem žáků středních škol o přírodovědné, společenskovědní a jazykové obory, rozvíjet péči o nadané ve středních školách, podporovat pedagogy středních škol, kteří se systematicky věnují nadaným žákům a žákům s mimořádným zájmem o obor prostřednictvím přípravy na jednotlivá kola předmětových soutěží, a zlepšovat materiální vybavení středních škol pro práci s nadanými žáky byl vyhlášen dotační program Plzeňského kraje s názvem Talent 2011. Mezi střední školy v Plzeňském kraji se rozdělilo 200.000 Kč. Podpora byla směřována do platů pedagogů úspěšných žáků a výukového materiálu. Za úspěchy svých žáků v celostátních a mezinárodních kolech soutěží obdrželi finanční dotaci/příspěvky z rozpočtu PK tyto střední školy: Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23, Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347, Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370, Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324, Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115, Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426, a Gymnázium Františka Křižíka, s.r.o., v Plzni.

 

G v Klatovech - TALENT 2011

Náměstek hejtmana s ředitelem Gymnázia v Klatovech

 

V Plzeňském kraji vznikl v rámci republiky ojedinělý projekt, jehož cílem je podporovat a rozvíjet odborný růst mimořádně nadaných žáků z Plzeňského kraje a jejich pedagogů v oblastech přírodovědných, společenskovědních, jazykových a uměleckých. Projekt Střediska služeb školám běží druhým rokem a je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cílovou skupinou jsou mimořádně nadaní žáci základních a středních škol, tj. ti žáci, kteří se umístili na nejvyšších místech v krajských kolech předmětových a uměleckých soutěží, a dále pak pedagogičtí pracovníci, kteří připravují žáky na soutěže. Mnozí ocenění úspěšní žáci se zúčastnili odborných kempů pro nadané žáky a jejich pedagogy kované v roce 2010 či 2011 v rámci tohoto projektu.

 

 DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY - CELOSTÁTNÍ  (CK) A MEZINÁRODNÍ  KOLA

 

ANH  DUNG  LE
Matematická olympiáda, Kat. A
1. místo v CK: Anh Dung Le, Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370
+ STŘÍBRNÁ medaile z Mezinárodní matematické olympiády


MICHAEL BÍLÝ
Matematická olympiáda, Kat. A
3. místo v CK: Michael Bílý, Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347
+ BRONZOVÁ medaile z Mezinárodní matematické olympiády


FILIP HLÁSEK
Matematická olympiáda, Kat. P (programování)
3. místo v CK: Filip Hlásek, Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23
+ STŘÍBRNÁ medaile z Mezinárodní olympiády v informatice (programování)

3. místo: Soutěž v programování, Kat. Mládež


MARTIN BUCHÁČEK
Fyzikální olympiáda, Kat. A
1. místo v CK: Martin Bucháček, Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21
+ STŘÍBRNÁ medaile z Mezinárodní fyzikální olympiády

Středoškolská odborná činnost (SOČ), Obor: Matematika, statistika
1. místo v CK: Martin Bucháček, Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21
Název práce: Geometrie hmotného bodu

Zvláštní ceny: širší nominace na přehlídku ISEF (International Science and Engineering Fair) do USA, širší nominace do soutěže European Union Contest for Young Scientiests, návrh do soutěže České hlavičky: 3. Cena Ingenium "Svět počítačů a komunikace", cena Seznam.cz – za práce a projekty v oblasti informatiky, programování a všech forem neverbální komunikace, dále cena NIDM MŠMT, České spořitelny, cena děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a cena FJFI ČVUT.


HYNEK KASL
Fyzikální olympiáda, Kat. A
3. - 5. místo v CK: Hynek Kasl, Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23
+ BRONZOVÁ medaile z Mezinárodní fyzikální olympiády

 

MATĚJ ROMAN
Zeměpisná  olympiáda, Kat. D

3. místo v CK: Matěj Roman, Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347

+ čestné uznání ze Středoevropské geografické olympiády

 

CELOSTÁTNÍ KOLA

 

MARTINA NÁHLÍKOVÁ

Olympiáda v českém jazyce, Kat. I
1. místo: Martina Náhlíková, Gymnázium Františka Křižíka, s.r.o.

VERONIKA EDELOVÁ
Soutěž v cizích jazycích – Soutěž v jazyce německém, Kat. II. C
1. místo: Veronika Edelová, Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23

DAVID BE
Soutěž v cizích jazycích – Soutěž v jazyce německém, Kat. II. B
2. místo: David Be, Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324
 

DANIEL ADLMÜLLER
Soutěž v cizích jazycích – Soutěž v jazyce anglickém, Kat. III
3. místo: Daniel Adlmüller, Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426


DIANA MEDUNOVÁ
Soutěž v cizích jazycích – Soutěž v jazyce francouzském, Kat. A2
3. místo: Diana Medunová, Gymnázium, Rokycany, Mládežníků 1115


ALENA KUČEROVÁ, TOMÁŠ JEHLÍK A PAVLÍNA GRUBEROVÁ
Ekologická olympiáda
2. místo: Alena Kučerová, Tomáš Jehlík a Pavlína Gruberová, Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347


JAN ČARNOGURSKÝ
Astronomická olympiáda, Kat. GH
3. místo: Jan Čarnogurský, Základní škola Rokycany, Čechova 855
 
Všem žákům a jejich pedagogům srdečně gratulujeme k dosaženým úspěchům.

 

Ocenění žáci

Ocenění žáci s Jiřím Stručkem a Jaroslavou Havlíčkovou

zleva: M. Náhlíková, P. Gruberová, T. Jehlík, D. Adlmüller, V. Edelová, J. Čarnogurský, H. Kasl, Anh Dung Le

D. Be, D. Medunová, M. Roman