Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013

obrazek
06. září 2013 12:15, aktualizováno 11:15, Mgr. René Zeithaml

Cílem podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí v území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit důsledky živelních pohrom.

Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou v roce 2013. Příjemcem dotace je obec, svazek obcí, kraj nebo hlavní město Praha.

Více informací najdete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.