Občanské sdružení Ty a Já

obrazek
24. září 2014 14:47, aktualizováno 20. října 2014 10:38,

Počet členů organizace k 1.1.2014:    39

Další kontaktní osoba: Mgr. Jitka Vachulková

Adresa:  Resslova 14, 301 00 Plzeň

Telefon: 602 278 800

e-mail: sdruzenityaja@seznam.cz

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Členy sdružení jsou děti a mladí lidé s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, jejich asistenti, rodinní příslušníci a přátelé.

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

Volnočasové aktivity: výtvarný ateliér, cvičení, hudebně dramatický ateliér, vaření, keramická dílna, od září 2014 dopolední klub. Dále pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí (festival Na konci léta), divadelní představení a koncerty.