Nová výzva kotlíkových dotací - UKONČENO

obrazek
25. května 2018 08:25, aktualizováno 19. dubna 2023 16:14, Mgr. René Zeithaml

Dne 22. 5. 2018 došlo k vyčerpání alokace dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II". 
Poté byly žádosti přijímány do dotačního titulu "ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II" a to do vyčerpání alokace 15.000.000 Kč.
Dne 25. 6. 2018 bylo přijímání do zásobníku UKONČENO.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ V TÉTO VÝZVĚ BYL UKONČEN.

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 965/17 ze dne 21. 8. 2017 vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II" v rámci dotačního programu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech".

Žádosti jsou přijímány od 30. 10. 2017, 8:00 hod. Na základě jednání Rady Plzeňského kraje dne 22. 1. 2018 je přijímání žádostí prodlouženo do 29. 6. 2018, 14:00 hod nebo do vyčerpání alokace určené pro danou výzvu. Postup podání žádosti je specifikovaný ve Výzvě. Pravidla pro příjemce a žadatele z dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II" tvoří přílohu č. 1.

Cílem programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek na území Plzeňského kraje.

Finanční alokace pro tuto výzvu je celkem 223.880.000 Kč. Po uzavření dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II" bude bezprostředně poté otevřen "ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II" (dále jen "zásobník") a to do vyčerpání alokace 15.000.000 Kč. Žadatelé budou postupovat dle pravidel dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II". Žádosti v zásobníku budou využity v případě vyřazení žádostí nesplňujících podmínky vyhlášeného dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II". 

Podpora se bude poskytovat fyzickým osobám na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním.

Upozornění pro žadatele - problematika kotlů ATMOS C18S, C20S a C30S

/clanek/upozorneni-pro-zadatele-o-kotlikovou-dotaci

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Lenka Platzová
               e-mail: lenka.platzova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 485
Jana Soukupová
               e-mail: jana.soukupova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 768
Mgr. Martina Beránková
               e-mail: martina.berankova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 620
Zuzana Chalupná
               e-mail: zuzana.chalupna@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 774
Eva Křenková
               e-mail: eva.krenkova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 455
Marcela Bártová
               e-mail: marcela.bartova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 601

  

Důležité odkazy:
• Seznam registrovaných výrobků: https://svt.sfzp.cz/
• Aplikace eDotace: http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost

Soubory ke stažení