Němečtí pedagogové navštívili školu ve Staňkově

obrazek
20. listopadu 2015 14:26, aktualizováno 13:26, Bc. Eva Mertlová

Základní školu ve Staňkově navštívili němečtí pedagogové, kteří se zajímali o fungování školského systému v Plzeňském kraji. Němečtí kolegové si prohlédli budovu školy a poté diskutovali se zástupci Plzeňského kraje, kterými byli radní Jaroslav Šobr a vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Jaroslava Havlíčková.

Radní Jaroslav Šobr společně s vedoucí odboru školství Jaroslavou Havlíčkovou seznámili německé pedagogy s pravidly rozdělování finančních prostředků školám v Plzeňském kraji, s počtem škol v kraji a jejich zřizovateli. Zdůraznila také důležitost ředitele školského zařízení jako ekonoma, pedagoga i právníka. "Velice důležité pro všechny školy je zapojovat se do dotačních programů, kdy je možno čerpat finanční prostředky z EU," zdůraznil radní Jaroslav Šobr. Téma dotací zaujalo německé pedagogy a následovala proto diskuze. Ta se následně stočila k výuce cizích jazyků především německého jazyka. "Jako region, který sousedí s německými regiony, máme potřebu německého jazyka. Firmy v tomto regionu pociťují nedostatek německy mluvících odborníků," doplnil k tématu vzdělávání radní Jaroslav Šobr.

Fotogalerie