Nejlepší v třídění odpadů v Plzeňském kraji jsou Blovice a Hamry

obrazek
19. září 2014 14:01, aktualizováno 13:01, Mgr. Jana Filípková

V pátek 19. září 2014 byly za přítomnosti radního Plzeňského kraje pro oblasti životního prostředí a zemědělství Václava Štekla v rámci XVI. sněmu Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje na plzeňské radnici slavnostně vyhlášeny výsledky již devátého ročníku krajské soutěže měst a obcí na podporu třídění odpadů pod názvem „My už třídit umíme!“, kterého se zúčastnilo 493 obcí a měst kraje.

Cílem soutěže je více zapojit samosprávy obcí v čele se starosty do aktivit odpadového hospodářství (konkrétně třídění obalových složek odpadů, především pak papíru, skla, plastů a nápojového kartónu) a vyhlásit nejlepší města a obce v této důležité aktivitě související s životním prostředím Plzeňského kraje. Hlavním cílem je sdělit, kteří obyvatelé měst a obcí v Plzeňském kraji jsou v třídění odpadů nejlepší. 

„Plzeňský kraj se v třídění odpadů v celorepublikovém hodnocení udržuje stabilně na předních místech. To je především zásluhou jednotlivých obcí a samotných občanů, kteří uvědoměle třídí,“ říká Václav Štekl. A dodává „průměrné množství vytříděných odpadů obalů na jednoho obyvatele Plzeňského kraje se pohybuje kolem 40 kg za rok, což je stále nad republikovým průměrem. Každý obyvatel kraje vytřídil v loňském roce 10,1 kg plastů, 11,1 kg směsného skla a 18,1 kg papíru.“

V předchozích ročnících obce a města projevila o účast v soutěži mimořádně velký zájem. Stejně jako v loňském roce, tak i v letošním ročníku byly obce a města Plzeňského kraje zapojené do systému třídění odpadů provozovaného společností EKO-KOM do soutěže zařazeny automaticky. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií, v první kategorii soutěžily obce do 1000 obyvatel, ve druhé pak města a obce nad 1000 obyvatel. Městské obvody statutárního města Plzně byly rovněž zařazeny do soutěže do jednotlivých kategorií podle počtu svých obyvatel. 

V prvním kole se hodnotila statistická a samotnými obcemi vykazovaná data, především produkce vytříděných odpadů a odpadů obalů na jednoho obyvatele, hustota sítě kontejnerů na separovaný odpad, kolik a jaké komodity využitelných odpadů obec či město sbírá nebo počet obyvatel obce na příslušný počet kontejnerů na tříděný odpad.

Do druhého kola pak podle stanoveného pořadí postoupilo 15 nejlepších malých obcí do tisíce obyvatel a 10 nejlepších obcí a měst nad tisíc obyvatel. Tyto obce a města navštívila (bez vědomí vedení obce) odborná komise složená ze zástupců vyhlašovatelů soutěže a hodnotila umístění kontejnerů a sběrných stání na vytříděný odpad, čistotu okolo kontejnerů včetně čistoty samotných kontejnerů či např. zda na kontejneru jsou pro obyvatele informace o tom, který vytříděný odpad lze do kontejneru vhazovat.

Oceněné obce převzaly diplomy, upomínkové předměty a první tři vítězné obce v každé kategorii dostaly finanční odměnu a byla jim nabídnuta možnost účastnit se velmi pěkné a poučné exkurze do společnosti Enviropol v Jihlavě, která se zabývá zpracováním vytříděných složek odpadů.

 

Výsledky soutěže „My už třídit umíme!“ v roce 2014: 

 

V kategorii malých obcí do 1 000 obyvatel je pořadí následující:

  • 1. místo a nejlepší v třídění odpadů v Plzeňském kraji je obec HAMRY
  • na 2. místě se umístila obec OLBRAMOV
  • na 3. místě se umístila obec CHVÁLENICE   

Pořadí na dalších místech je následující:

4.

obec Čilá

5.

obec Bezdružice

6.

obec Srní

7.

obecTatiná

8.

obec Ostrovec Lhotka

9.

obec Ptenín

10.

obec Dolní Lukavice

11.

obec Úlice

12.

Obec Vlčtejn

13.

obec Hradiště

14.

obec Sebečice

15.

obec Kokašice

                                                        

 

V kategorii velkých obcí nad 1 000 obyvatel je pořadí následující:

  • 1. místo a nejlepší v třídění odpadů v Plzeňském kraji je obec BLOVICE
  • na 2. místě se umístilo obec ZRUČ - SENEC
  • na 3. místě se umístila obec LÍNĚ

 

Pořadí na dalších místech je následující:

4.

obec Zbůch

5.

město Horšovský Týn

6.

Město Holýšov

7.

Město Stříbro

8.

Obec Štěnovice

9.

Město Dobřany

10.

Město Železná Ruda

Soutěž vyhlásil Plzeňský kraj a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, které realizují v našem kraji již devátým rokem projekt na podporu třídění odpadů.