Názvy (jména) právnických nebo podnikajících fyzických osob, které užívají nebo budou užívat objekt, ve kterém je umístěna nebezpečná látka dle zákona č. 224/2015 Sb.

05. června 2017 12:10, aktualizováno 11:10, Mgr. Jana Fikarová

Dne 22. května 2017 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 106/1999 Sb.“), a to konkrétně o názvy (jména) právnických nebo podnikajících fyzických osob, které užívají nebo budou užívat objekt, ve kterém je umístěna nebezpečná látka dle zákona č. 224/2015 Sb., zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) a jsou zařazeny do skupiny A nebo B.  A dále o seznam podniků (provozovatelů nebo uživatelů objektu) zařazených dle výše zmíněného zákona do skupiny A, a seznam podniků (provozovatelů nebo uživatelů objektu) zařazených do skupiny B na území kraje.

 

Požadované informace byly v součinnosti se zdejším odborem životního prostředí vyhledány a tímto je poskytujeme:

 

 

OBJEKT

SÍDLO

UMÍSTĚNÍ OBJEKTU

SKUPINA

 

ČEPRO a.a. ,Středisko 02 Třemošná

Praha 7, Dělnická 213

Třemošná , jižní okraj

B

 
 
 
 

Plzeňský Prazdroj

U Prazdroje 7

Chladící zařízení v areálu objektu

A

 
 

LINDE TECHNOPLYN a.s.

U Technoplynu 1324 Praha 9

Výrobně distribuční centrum Plzeň,  Domažlická 121

A

 
 
 
 

Daikin industries Czech republic s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155 Plzeň

U Nové Hospody 1/1155 Plzeň

A