Návštěva Národního parku Bavorský les

obrazek
19. srpna 2014 14:50, aktualizováno 13:50, Mgr. Jana Filípková

Radní Plzeňského kraje pro životní prostředí a zemědělství Václav Štekl navštívil v pátek 25. července 2014 Národní park Bavorský les. V doprovodu Jense Schlüttera – mluvčího spolku pro Bavorský les absolvoval výstup na horu Luzný z německé strany.

„Procházeli jsme lokalitami, které byly ponechány samovolnému vývoji. Vedení německého bavorského parku dlouhodobě zastává strategii „nezasahování“, kdy v jádrové části parku se neprovádějí žádné zásahy, ale zároveň nebrání přístupu turistů a podporují vytváření infrastruktury pro turistiku,“ podotýká Václav Štekl, který si je vědom, že by bylo vhodné se přístupem německého parku do jisté míry inspirovat. Neboť návštěvnost nejstaršího německého parku je daleko větší než návštěvnost Národního parku Šumava.

„Jedná se o první krok v navázání užších kontaktů s vedením Bavorského lesa a začátku intenzivnější spolupráce,“ dodává radní Plzeňského kraje.