Návštěva čínské partnerské provincie Zhejiang a Šanghaje

obrazek
23. května 2016 08:36, aktualizováno 07:36, Mgr. René Zeithaml

Delegace Plzeňského kraje vedená náměstkem hejtmana Ivo Grünerem navštívila čínskou partnerskou provincii Zhejiang a Šanghaj. Cílem pracovní cesty bylo pokračování prohlubování přátelských vztahů a navazování obchodních kontaktů.

Pracovní cesty se za Plzeňský kraj zúčastnila také radní Milena Stárková a Václav Štekl, za Západočeskou univerzitu v Plzni Martin Dostál, za Lékařskou fakultu v Plzni Dana Müllerová a podnikatelé sdružení v Okresní hospodářské komoře Plzeňsko v čele s jejím předsedou Miloslavem Zemanem.

Pracovní skupinu přijala víceguvernérka provincie Zhejiang paní Liang Liming. Po přátelském přijetí proběhlo pracovní jednání s Odborem obchodu provincie. Ta bude podporovat všechny obchodní aktivity, které vznikají mezi oběma stranami a věří, že obchodní spolupráce bude stále narůstat. „Plzeňský kraj je připraven spolupracovat. Máme zájem především o investice do společností s vyšší přidanou hodnotou. Máme vývojová centra universit. Pro provincii Zhejiang jsme určitě zajímavým a perspektivním partnerem," uvedl náměstek hejtmana Ivo Grüner.

Obchodní bilance mezi provincií a Českou republikou má stoupající tendenci. Zajímavé je, že v současnosti dochází ke zvyšování investic ČR do provincie. Mezi Číňany je Česká republika známá především jako výrobce zbraní a jako Československo. Povědomí se však v posledních letech zvyšuje. Proto je třeba na jeho zvyšování pracovat, což určitě prospěje i k snazšímu navazování kontaktů a nárůstu spolupráce. Provincie má v ČR svoji kancelář, Plzeňský kraj má svoji kancelář mezinárodních vztahů. K vzájemné spolupráci by měly přispět i plánované webové portály. Zajímavé a aktuální informace je třeba si neustále vyměňovat. Večeře s Odborem zahraničních vztahů provincie Zhejiang v Grand hotelu Narada pomohla oběma stranám se více poznat, především na osobní bázi.

Následující den proběhlo jednání s Komisí pro zdravotnictví a rodinné plánování provincie Zhejiang. Čínská strana seznámila delegaci s koncepcí rodinné politiky, postoji mladých k tradiční rodině a regulaci porodnosti. Protože čínská populace stárne, Čína plánuje dvě děti na rodinu. V současnosti má Čína 20% lidí starších šedesáti let. Nyní se potýká s větším počtem chlapců než děvčat.

Velkým tématem byla čínská medicína v našem prostředí. Již v létě by se měla vyzkoušet čínská medicína v Plzeňském kraji a to ve Fakultní nemocnici v Plzni. O spolupráci má zájem i Klatovská nemocnice. Léčba by probíhala vždy ve vzájemné spolupráci českého a čínského lékaře. ZČU v Plzni založila centrum čínské medicíny. V současnosti proběhnou dva projekty - 6 studentů ZČU se bude na stáži v Číně věnovat čínské medicíně. Jde o oblasti rehabilitace. Čínská strana mapuje, o které medicínské obory je u nás v současnosti největší zájem. Pak vyšle učitele čínské medicíny, které již teď vybírá. Kurz čínské medicíny bude veden v Plzni. Číňané věří, že v budoucnosti budou probíhat společné projekty i na Karlově univerzitě. Delegace byla pozvána na 2. ročník Veletrhu zdraví, který proběhne v provincii Zhejiang 20. až 22. října 2016. Bez produktů čínské medicíny však nelze čínskou medicínu provozovat. Proto mají Číňané zájem o vývoz pomůcek pro čínskou medicínu, a proto nyní u nás hledají partnery. Zde je však třeba mít na všechny výrobky potřebnou certifikaci.

Na jednání s Čínským výborem pro podporu mezinárodního obchodu (CCPIT) proběhla vzájemná prezentace webů na podporu spolupráce. Weby budou koncipovány tak, aby docházelo k vzájemnému konvertování dat.

Jednání Business to business v Hotelu Lake View  v Hagnzhou nabídlo podnikatelům spoustu informací i podnětů k zamyšlení. Čeští a čínští podnikatelé se zde mohli vzájemně seznámit s možnostmi a jednotlivými nabídkami spolupráce. Zde se někteří podnikatelé dohodli na možné spolupráci, jejíž podmínky budou dále domlouvat a upřesňovat.

Další den se konala pracovní schůzka s Odborem zahraničních vztahů provincie Zhejiang, oblast Chunan, na břehu uměle vytvořeného jezera tisíce ostrovů. Toto setkání sloužilo hlavně ke zmapování možností spolupráce a vzájemnému seznámení.

V Šanghaji se výprava setkala s generálním konzulem v Šanghaji Richardem Krpačem, který jí přiblížil možnosti pro spolupráci ve městě Šanghaj i v provinciích Jiangsu, Anhui, které pod něj také spadají. Přiblížil i život obyvatel V Šanghaji a rychlý rozvoj tohoto města.

O den později pracovní skupina navštívila Zónu volného obchodu, která nabízí výhodné podmínky a prezentaci nejen firmám, ale i regionům nebo univerzitám.

Také neformální setkání se zaměstnanci Czechinvestu a generálního konzulátu v české restauraci Krajánek přineslo všem přítomným spoustu zajímavých informací, kterých mohou v budoucnosti využít.

Fotogalerie: