Návrh úplné aktualizace ÚAP ORP Horšovský Týn

08. července 2010 13:13, aktualizováno 01. března 2012 08:42, Michal Souček
Název složky nebo dokumentace Formát Velikost Dokument
Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Horšovský Týn návrh aktualizace 2010 titulní strana PDF  0,1 Mb PDF dokument
Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Horšovský Týn návrh aktualizace 2010 PDF 3,1 Mb PDF dokument
Grafická část ÚAP      
 Výkres hodnot území 1 :30 000 PDF 10,9 Mb PDF dokument
 Výkres limitů využití území 1: 30 000 PDF 12,7 Mb PDF dokument
 Výkres záměrů na změny využití území 1 :25 000 PDF 5,4 Mb PDF dokument
 Problémový výkres PDF 7,7 Mb PDF dokument

Za obsah zveřejněné dokumentace nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Plzeňský kraj, který data pouze zveřejňuje. Plzeňský kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.