Návrh Koncepce památkové péče Plzeňského kraje

15. července 2003 09:00, aktualizováno 19. května 2017 05:18, Šárka Tomanová

 

Koncepce vychází ze základních tezí o účinnější péči o památkový fond (schváleno vládou 22. dubna 1998) a rovněž z platné české památkové legislativy (Zákon České národní rady ze dne 30. března 1987 o státní památkové péči ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., 242 /1992 Sb., 361 /1999 Sb.). Oprávnění k vytváření Koncepcí vychází z článku 132/2000 Sb., § 28. Kraj v samostatné působnosti: a) schvaluje koncepci rozvoje státní památkové péče v kraji v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice a po projednání s Ministerstvem kultury, b) schvaluje návrhy dlouhodobých, střednědobých a prováděcích plánů a programů zachování a obnovy kulturních památek v kraji, c) usměrňuje kulturně výchovné využití kulturních památek v kraji.

Soubory ke stažení