Národní stálá konference

obrazek
05. dubna 2018 07:29, aktualizováno 03. října 2022 11:00, Ing. Petra Ježková

Národní stálá konference (dále jen NSK) přispívá k zajištění vzájemné provázanosti a koordinace státu a regionů (územních partnerů) při implementaci územní dimenze a realizaci Dohody o partnerství a programů spolufinancovaných z ESI fondů. NSK je složena ze tří komor: Komory regionální, Komory ITI a IPRÚ a Komory CLLD.

Je rovněž plénem, na němž je diskutován soulad potřeb definovaných regionálními stálými konferencemi v regionálních akčních plánech a jejich reálným naplňováním prostřednictvím ESI fondů či národních dotačních titulů. Na úrovni Národní stálé konference je také diskutována míra naplňování Národního dokumentu k územní dimenzi a jeho zohledňování řídicími orgány jednotlivých operačních programů.“

Z pohledu Regionální stálé konference je nejdůležitější funkcí NSK přenos doporučení z regionů (z RSK či nositelů ITI a CLLD) řídícím orgánům (dále jen ŘO) jednotlivých operačních programů. Tato doporučení jsou pak prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj projednávána s ŘO na platformách určených pro přípravu harmonogramu výzev, a to rovněž s ohledem na řízení případných synergických/komplementárních vazeb.

Bližší informace k činnosti NSK je možné nalézt také na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/NSK

Soubory ke stažení