Nadační fond „Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji"

14. března 2017 13:28, aktualizováno 21. listopadu 2018 10:47, Petra Olivková

Plzeňský kraj v březnu 2014 zřídil Nadační fond „Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji“ a každoročně do něj poskytuje příspěvek ve výši 1 milion korun. Hlavním účelem Nadačního fondu je podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji směřující ke zvýšení zájmu žáků základních škol o studium na technicky zaměřených školách. Vyšší počet absolventů technických středních škol pomůže i firmám, které se dlouhodobě potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků.

V uplynulých letech do Nadačního fondu přispěly firmy:

Doosan Škoda Power s.r.o.
BRUSH SEM s.r.o.
PILSEN TOOLS s.r.o.
ETD Transformátory a.s.
STREICHER, spol. s r.o. Plzeň
SWA, s.r.o.
Plzeňská energetika a.s.
ŠKODA JS a.s.
LASSELSBERGER, s.r.o.
Technological Initiative Pilsen, z.s.p.o.
DFH Haus CZ s.r.o.
ŠKODA TVC s.r.o.
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
EUROSOFTWARE, s.r.o.
Česko-Německá obchodní a průmyslová komora

Za poskytnuté příspěvky patří všem velké poděkování. Získané finanční prostředky byly využity např. na podporu polytechnické výchovy v mateřských a základních školách, na podporu ročního studia tří žáků ve Francii a v Rakousku, na úhradu lektorů kroužků výuky odborného německého jazyka a zejména na nákup vybavení a materiálu k výuce odborných předmětů a odborného výcviku v sedmnácti středních školách. Znalost materiálů a jejich zpracování, získaná manuální zručnost a dovednost při cvičných pracích ve škole je základem pro kvalitní a bezchybný výkon pracovních činností v budoucím zaměstnání.

Zájem o technicky zaměřené obory z řad žáků základní škol narůstá a potvrzuje se, že vynaložené finanční prostředky na podporu technického vzdělávání plní svůj účel. K této podpoře je však zapotřebí dostatek finančních prostředků. Proto i v letošním roce budou významné firmy a společnosti Plzeňského kraje osloveny s žádostí o podporu a finanční příspěvek.

Mgr. Ivana Bartošová
náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu

JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje