MPSV nahradilo dokument SYSTÉM ZÁZNAMU ROZSAHU A TYPU PODPORY POSKYTNUTÉ CÍLOVÝM SKUPINÁM

25. července 2016 07:06, aktualizováno 08:52,

 

MPSV nahradilo dokument SYSTÉM ZÁZNAMU ROZSAHU A TYPU PODPORY POSKYTNUTÉ CÍLOVÝM SKUPINÁM (dále jen Systém záznamu) novým dokumentem s názvem POKYNY PRO EVIDENCI PODPORY POSKYTNUTÉ ÚČASTNÍKŮM PROJEKTŮ (dále jen Pokyny). Původní Systém záznamu je nyní součástí nových Pokynů. Pokyny jsou oproti Systému záznamů rozšířeny o další informace týkající se především systémových požadavků pro fungování Informačního systému ESF 2014+ (dále jen IS ESF 2014+) a postupů pro zadávání dat. Tyto nové informace se tedy týkají především Plzeňského kraje jako realizátora individuálního projektu. Zápis údajů o podpořené osobě (charakteristika podpořené osoby a údaje o podpoře, kterou v projektu získala), který byl součástí původního Systému záznamů, se v Pokynech nemění.  Aktuální znění Pokynů naleznete v příloze. Je třeba sledovat jejich případné aktualizace uveřejňované na ww.esfcr.cz.

 

Soubory ke stažení