Možnost testování nadaných žáků ve školách

15. dubna 2019 12:38, aktualizováno 11:38,

Společnost Mensa provádí základní testování fluidního (vrozeného) intelektu. Test není závislý na nabytých vědomostech, kulturním, jazykovém a společenském zázemí. Jedná se o vyhledávání logických vazeb mezi grafickými symboly. IQ dětí od 5 do 14 let se měří prostřednictví jejich vlastního testu standardizovaného na více než 3.000 dětech v České republice. 

Testování se provádí pod dohledem, aby byly zaručeny shodné podmínky pro všechny účastníky. Školní testování probíhají většinou v dopoledních hodinách na jednotlivých školách. Testování je vždy předem připraveno ve spolupráci s vedením školy. Každý účastník dostane potvrzení o absolvování s udaným IQ. Toto potvrzení má mezinárodní platnost. Výsledky obdrží zákonní zástupci žáků písemně nebo elektronicky, jak si sami zvolí. Na rodičích pak je, jestli budou chtít škole výsledky předat. Škole bude poskytnuta jen souhrnná zpráva. Cena testování je 150 Kč/osoba.

V případě zájmu o testování ve škole se obraťte na koordinátorku testování: Danu Havlovou dana.havlova@mensa.cz (tel.: 770 177 921). Více informací naleznete na http://www.mensa.cz/testovani-iq/.

 

 Intelektové pásmo

Percentil

IQ

Mimořádně
intelektově nadaný

98 a více

130 a více

Intelektově nadaný

91 – 97

120 - 129

Nadprůměr

76 – 90

111 - 119

Průměr

25 – 75

90 - 110

Podprůměr

24 a méně

89 a méně