Místní poplatky - rozhodnutí NSS (konkludentní vyměření)

obrazek
03. září 2014 10:33, aktualizováno 09:32, Mgr. Irena Sinkulová

Nejvyšší správní soud rozhodl dne 24. června 2014 usnesenín č.j. 2 Afs 68/2012-34 v rozšířeném senátě o povinnosti správce místního poplatku vydat platební výměr a řádně jej doručit, pokud nejpozději v poslední den lhůty, ve které byl poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost, sdělil poplatník kvalifikovaným způsobem své pochybnosti a současně o vydání platebního výměru požádal, přestože místní poplatek ve stanovené lhůtě včas a ve správné výši uhradil.

Předmětné rozhodnutí naleznete v příloze.

Soubory ke stažení