Místní poplatky - metodické doporučení při aplikaci ustanovení § 12 zákona o místních poplatcích

obrazek
04. května 2016 11:10, aktualizováno 10:10, Mgr. Irena Sinkulová

S ohledem na skutečnost, že došlo k opakovaným úpravám obsahu zákonného ustanovení § 12 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, související se  zpoplatněním nezletilých poplatníků místním poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vydalo Ministerstvo financí - Odbor 39 - Správní činnosti, Oddělení 3903 - Správní činnosti v oblasti poplatků, metodické doporučení k praktické aplikaci tohoto ustanovení.

Metodické doporučení č.j. MF-718/2016/3903-5 naleznete v příloze.

Soubory ke stažení