Mgr. Miroslav Brabec - člen Rady Plzeňského kraje pro sociální oblast

obrazek
06. září 2012 15:29, aktualizováno 11. července 2014 10:05, Mgr. René Zeithaml

V rámci této působnosti řeší všechny podněty, náměty a připomínky.


Mgr. Miroslav Brabec

telefon: 606 646 063
e-mail: miroslav.brabec@plzensky-kraj.cz

Asistentka:
Aneta Vaňousová
telefon: 377 195 233, 733 698 622
e-mail: aneta.vanousova@plzensky-kraj.cz

 

ŽIVOTOPIS

Jméno a příjmení:
Mgr. Miroslav Brabec

Politická strana:
ČSSD

Datum a místo narození:
25. prosince 1954 v Plzni

Bydliště:
Plzeň

Rodinný stav:
ženatý

Vzdělání:
PF Plzeň, obor český jazyk - dějepis a další rekvalifikace v oboru

Zaměstnání:
od 2010 starosta ÚMO 1 Plzeň 
od 2008 krajský zastupitel, od 2011 člen Rady PK pro oblast sociální věci
2006 - dosud… uvolněný zastupitel, předseda kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzně 1, zastupitele města Plzně
2002 - 2006 uvolněný zastupitel, předseda kontrolního výboru Zastupitelstva města Plzně
2002 - externí  vyučující na ZČU (občanská výchova, politologie, filmové umění, vlastivěda)
1997 - 2002 vedoucí oddělení občanské výchovy na PF Plzeň
1996 soukromý podnikatel
1989 - 2002 člen Rady města Plzně
1990 - 1997 odborný asistent na PF Plzeň
1986 - 1990 odborný asistent VŠSE
1979 - 1986 učitel SOU Keramická Horní Bříza

Politická angažovanost:
vedoucí Komise politických analýz při KVV
od 2006 členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Plzně, členem sociální komise a kulturní komise při Radě města Plzně, dále členem Výboru pro školství a zaměstnanost pro Zastupitelstvo Plzeňského kraje a členem Komise kultura a památkové péče pro Rady Plzeňského kraje
od 2006 předseda Klubu zastupitelů ČSSD ZMOP1
2002 - 2006 předseda Klubu zastupitelů ČSSD při ZMP
zasedal v komisích při Rady města Plzně

Neplacené členství v dozorčích radách:
Dominik centrum s.r.o.

Neplacené členství ve správních radách:
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje
Nadační fond pro kulturní aktivity občanů města Plzně
Nadační fond pro sociální aktivity občanů města Plzně

Jazyky:
angličtina, ruština, polština