Mgr. Jaroslav Šobr – člen Rady Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a neziskových organizací

27. ledna 2014 13:49, aktualizováno 07. ledna 2015 08:50, Mgr. René Zeithaml

V rámci této působnosti řeší všechny podněty, náměty a připomínky.


Jaroslav Šobr

Politická strana:
ČSSD

Datum a místo narození:
19. října 1959 v Domažlicích

Bydliště:
Staňkov

Rodinný stav:
ženatý

Vzdělání:
vysokoškolské

 


telefon: 377 195 256
e-mail: jaroslav.sobr@plzensky-kraj.cz


Asistentka:
Žaneta Šilhánková
telefon: 377 195 247, 777 353 675
e-mail: zaneta.silhankova@plzensky-kraj.cz


Vzdělání:  
2010 – 2011 Studium pro ředitele škol a školských zařízení – KCVJŠ Plzeň
1978 – 1983 Pedagogická fakulta Plzeň, učitelství matematiky a fyziky pro 5. – 12. ročník
1974 – 1978 Gymnázium J. Š. Baara Domažlice
1965 – 1974 Základní škola Staňkov

Zaměstnání:  
od roku 2014  člen Rady Plzeňského kraje
2013 – dosud  ředitel Základní školy Staňkov
2010 – 2013   pověřen řízením Základní školy Staňkov
1983 – dosud  učitel Základní školy Staňkov

Politická angažovanost:
2012 – dosud   člen Zastupitelstva Plzeňského kraje
2011 – 2012    člen Komise životního prostředí Rady Plzeňského kraje
2010 - dosud   člen KVV, místopředseda OVV Domažlice
2010 - dosud   místostarosta města Staňkov (neuvolněný)
2006 - 2010    zastupitel města Staňkov
2002 - 2006    radní města Staňkov

Jazyky:  
částečná znalost německého jazyka 

Dovednosti:
počítačová gramotnost Z, řidičský průkaz B

Zájmy:  
příroda, životní prostředí, chovatelství, cyklistika, kopaná