Metodika pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

04. května 2017 08:19, aktualizováno 07. června 2017 09:39, Ing. Josef Kuželka

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, doplněný o vybrané judikáty a stanoviska a další právní předpisy z oblasti památkové péče:
https://www.mkcr.cz/pravni-predpisy-z-oblasti-pamatkove-pece-253.html


Metodické materiály Ministerstva kultury:
https://www.mkcr.cz/metodicka-spoluprace-s-organy-pamatkove-pece-292.html


Metodické materiály zveřejněné Památkovou inspekcí Ministerstva kultury:
https://www.mkcr.cz/metodicka-cinnost-250.html


Metodické pomůcky ke správnímu řádu (Ministerstvo vnitra):
http://www.mvcr.cz/clanek/spravni-rad-metodicke-pomucky-ke-spravnimu-radu-metodicke-pomucky-ke-spravnimu-radu.aspx


Závěry Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu:
http://www.mvcr.cz/clanek/zavery-poradniho-sboru-ministra-vnitra-ke-spravnimu-radu.aspx


Metodické publikace Národního památkového ústavu ke stažení:
https://www.npu.cz/cs/opravujete-pamatku/ke-stazeni


Příspěvky z porad oddělení památkové péče Krajského úřadu Plzeňského kraje s pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úseku památkové péče naleznete v přílohách tohoto článku.
 

Soubory ke stažení