Metodický pokyn RPK č. 1/2010 - Pravidla spolupráce a součinnosti při realizaci zadávacích řízení na veřejné zakázky mezi Centrálním nákupem, p.o. na straně jedné a právnickými os. zřízenými a založenými PK a KÚPK na straně druhé

10. února 2012 05:35, aktualizováno 04:35, Mgr. Štěpánka Szabó MBA

Příspěvková organizace Centrální nákup ve spolupráci s odborem investic a majetku vytvořila Metodický pokyn Rady Plzeňského kraje č. 1/2010 - Pravidla spolupráce a součinnosti při realizaci zadávacích řízení na veřejné zakázky mezi centrálním nákupem, příspěvkovou organizací na straně jedné a právnickými osobami zřízenými a založenými Plzeňským krajem a Krajským úřadem Plzeňského kraje na straně druhé. Znění Metodického pokynu č. 1/2010 je v příloze.

Metodický pokyn RPK č. 1/2010  byl schválen usnesením RPK č. 1920/2010 ze dne 15.4.2010 a nabývá účinnosti dne 16.4.2010.

Soubory ke stažení