Metodický pokyn MŽP

04. dubna 2006 10:52, aktualizováno 29. ledna 2014 14:44, Jolana Bradová

Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby naleznete zde.

Problematikou povodňových plánů se zabývá norma TNV 75 2931. Tato norma platí pro vypracování povodňových plánů krajů, obcí s rozšířenou působností, obcí a nemovitostí ohrožených povodněmi. V této normě jsou odkazy na dále uvedené normy. Těmito odkazy se ustanovení níže citovaných norem stávají součástí této normy.

ČSN 75 0101  Vodní hospodářství - Základní terminologie
ČSN 73 6530  Vodní hospodářství - Názvosloví hydrologie
ČSN 75 1400  Hydrologické údaje povrchových vod

Soubory ke stažení