Metodický dopis č. 4.4 - Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

obrazek
08. února 2013 16:17, aktualizováno 15:17, Mgr. Barbora Horáčková

V příloze naleznete Metodický dopis č. 4.4 - Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK (platný od 28. 1. 2013, účinný od 30. 1. 2013).

Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je efektivita výdajů. Z tohoto hlediska jsou žádosti o podporu posuzovány při výběru projektů, a to zejména při věcném hodnocení, kdy jedním z kritérií je hospodárnost rozpočtu s ohledem na stanovené cíle projektu. Efektivita a hospodárnost je také jedním z kritérií pro posouzení způsobilosti výdajů při proplácení žádostí o platbu během realizace projektu.

Z těchto důvodů byl připraven pro žadatele, realizátory i hodnotitele projektů seznam doporučených mezd pro pracovníky podílející se na realizaci projektu.

Výčet pracovních pozic je jen příkladový, další pozice je možné najít v Regionální statistice ceny práce na www stránkách http://portal.mpsv.cz .

Metodický dopis je ze strany Řídicího orgánu OP VK průběžně aktualizován v návaznosti na vývoj mezd/platů v ČR.

Soubory ke stažení