Metodický dopis č. 23 – Obvyklé ceny zařízení a vybavení v projektech financovaných z OPVK

obrazek
04. července 2012 08:58, aktualizováno 07:58, Mgr. Barbora Horáčková

V příloze naleznete Metodický dopis č. 23 – Obvyklé ceny zařízení a vybavení, který je platný od 26. 6. 2012 a účinný od 1. 7. 2012.

Seznam obvyklých cen pro nejčastěji pořizované vybavení a zařízení, které je hrazeno z prostředků OP VK, byl zpracován Řídicím orgánem OP VK ve spolupráci se Zprostředkujícími subjekty z důvodu potřeby deklarování cen obvyklých. Uvedený seznam vybavení a zařízení obsahuje vzorovou konfiguraci, od které se příjemce může odchýlit. V případě, že taková změna bude mít za následek navýšení ceny nad limity stanovené tímto metodickým dopisem, je příjemce povinen takovýto požadavek zdůvodnit návazností na cíle realizovaného projektu.

Metodický dopis bude ze strany Řídicího orgánu OP VK průběžně aktualizován, tak aby odpovídal cenám v  čase obvyklým.

Soubory ke stažení