Metodické doporučení MF č.j. 26/17 986/2011-262

18. března 2011 14:24, aktualizováno 10. února 2012 18:34, Mgr. Irena Sinkulová

Ministerstvo financí, Odbor  - Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování, vydal dne 17.1.2011, pod č.j. 26/17 986/2011-262, Metodické doporučení pro krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy, týkající se vyměřování místních poplatků podle zákona o místních poplatcích a daňového řádu, jeho součástí jsou vzory platebních výměrů.

Znění tohoto dokumentu naleznete v příloze.

Soubory ke stažení