METODICKÁ POMŮCKA k novele zákona o místních poplatcích č. 266/2015 Sb.

obrazek
10. května 2016 07:01, aktualizováno 06:01, Mgr. Irena Sinkulová

Novela zákona č. 565/1900 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, provedená zákonem č. 266/2015 Sb., upravuje především místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů a nově dává správci možnost prominutí místního poplatku.

Metodickou pomůcku naleznete v příloze. 

Soubory ke stažení