Postup podání žádosti o kotlíkovou dotaci

obrazek
09. září 2019 08:33, aktualizováno 19. dubna 2023 16:23, Ing. Jana Němečková


Pro žadatele je připraven podrobný návod, jak postupovat při založení uživatelského účtu a podání žádosti v aplikaci eDotace.


Podání elektronického formuláře v aplikaci eDotace a získání pořadového čísla (http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost):


Jak založit uživatelský účet?
Videonávod je rozdělený na dvě části. V prvním videu je vysvětlen podrobný postup při registraci v aplikaci eDotace. Dále je vysvětlen postup, jak ověřit, že vybraný nový zdroj lze podpořit z nové vlny kotlíkových dotací. Tuto informaci lze ověřit na webu https://svt.sfzp.cz/. Seznam výrobků a technologií je stále aktualizován o nové výrobky.Jak podat žádost?
Naleznete zde postup krok za krokem k podání žádosti v aplikaci eDotace.


V případě podání si předžádosti do dotačního titulu  „PŘEDŽÁDOST - Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany“ není nutné vypisovat částky celkových nákladů a dotace, obě částky se vyplní žadateli automaticky po výběru zdroje.

Podáním předžádosti žadatel získá pořadové číslo a vyčká na vyhlášení výzvy nejdříve začátkem roku 2022, o kterém bude informován emailem, který uvedl při registraci v aplikaci eDotace. Následovat bude doložení písemných příloh, které budou specifikovány v budoucí výzvě.