Kulatý stůl k Národnímu parku Šumava se zabýval otázkou zonace

obrazek
10. července 2014 10:12, aktualizováno 09:25, Mgr. Jana Filípková

Za účasti radního Plzeňského kraje pro životní prostředí Václava Štekla se v pátek 27. června 2014 uskutečnilo jednání u kulatého stolu týkající se problematiky Národního parku Šumava pořádaného Syndikátem západočeských novinářů. Setkání, ze kterého se omluvili zástupci šumavských obcí i představitelé ekologických organizací jako je např. Hnutí Duha, se zúčastnil i bývalý radní Plzeňského kraje pro životní prostředí a bývalý senátor Petr Smutný, dále člen Rady Národního parku Šumava, poradce v lesnictví, soudní znalec zabývající se problematikou životního prostředí či reprezentant občanského sdružení Šumava sobě.

Představitelé Plzeňského kraje se dlouhodobě zabývají problematikou Šumavy. O čemž svědčí i skutečnost, že Plzeňský kraj se již v minulých, volebních období snažil prosadit vlastní zákon o národním parku k projednání do sněmovny. „I já jsem podporoval tyto tendence, ale během vývoje docházelo ke změnám, naslouchám připomínkám, věnuji se kritickým postřehům. V současné době nechci pokračovat v rozporuplné snaze o protlačování vlastní zákonodárné normy, ale podporuji přijetí takového zákona, který by Šumavě co nejvíce prospěl,“ říká Václav Štekl. A zároveň dodává: „Postoje kraje jsou stálé, v názorech se shodujeme se zástupci Jihočeského kraje. Pozorně vnímáme i názory představitelů obcí, které se na území národního parku nacházejí, a respektujeme, že Šumava není oblast bez lidí. Naopak Ti tam mají právo žít a pracovat. A měli by mít prostor i pro svůj rozvoj, a to včetně stavební činnosti. Chceme přírodu chránit a zachovat typický vzhled kraje, ale zároveň umožnit jeho využívání k veřejnému poznání, vzdělávání, rekreaci a turistice.“

Zastupitelé Plzeňského kraje vyjádřili svůj postoj v přijaté deklaraci kraje k Národnímu parku Šumava. Jsou si vědomi, jakým přírodním bohatstvím oplývá Šumava a jakým historickým vývojem si Šumava prošla. Berou za svoji povinnost chránit toto přírodní a kulturní bohatství pro současné i příští generace a zároveň chtějí, aby zde žili stálí obyvatelé, kteří mohou plnohodnotně naplňovat své životy. S ohledem na potřebu garance těchto požadavků je třeba přijmout právní normu ve formě zákona, která zajistí ochranu Šumavy včetně jejího rozvoje.

Fotogalerie: