Krok za krokem před podáním žádosti o kotlíkovou dotaci

obrazek
22. listopadu 2021 13:37, Ing. Lucie Hájková

1. Jsem vlastníkem rodinného domu na území Plzeňského kraje, kde mám kotel na pevná paliva s ručním přikládáním.

Kotel na pevná paliva s ručním přikládáním nesmí splňovat třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.


2. Vím, jakým zdrojem ho nahradit:

 • tepelné čerpadlo,
 • kotel pouze na biomasu,
 • plynový kondenzační kotel.

Nový zdroj najdu v Seznamu výrobků a technologií na webových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR svt.sfzp.cz (u každého zdroje z tohoto Seznamu je uveden kód SVT, který budu vyplňovat do formuláře žádosti).


3. Oslovím firmu, která mi vypracuje cenovou nabídku

Pokud už mám nový zdroj nainstalovaný, nikoho neoslovuji a zašlu např. fakturu, dodací list, apod.


4. Před samotným podáním žádosti si připravím následující dokumenty:

 • písemný formulář žádosti najdu ke stažení na webových stránkách https://www.plzensky-kraj.cz/dokumenty-ke-stazeni-2,
 • fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
 • doklad o konkrétním typu budoucího realizovaného zdroje (cenová nabídka, objednávka, smlouva o dílo, smlouva o smlouvě budoucí či faktura v případě již zrealizované výměny stávajícího kotle),
 • doklad o kontrole technického stavu (revize) a provozu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním jmenovitém příkonu 10-300 kW, který slouží k potvrzení relevantní emisní třídy stávajícího zdroje (tento doklad vydává proškolený topenář dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona ochraně ovzduší 201/2015 Sb.),
 • kopii úplné smlouvy nebo potvrzení o vedení běžného účtu žadatele (žadatel musí být majitelem daného účtu, dispoziční právo není dostačující).


5. Podám žádost prostřednictvím aplikace eDotace:
dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost

 • již nyní si mohu v aplikaci eDotace zřídit uživatelský účet,
 • podat žádost do dotačního titulu "ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III/2" mohu však až od 1. června 2021,
 • po podání žádosti v aplikaci eDotace mi bude přiděleno registrační číslo, které je zároveň číslem pořadovým,
 • připravené dokumenty odešlu do 10 pracovních dnů na Krajský úřad Plzeňského kraje.


Důležité informace:

 • při samotné výměně zdroje je nutné pořídit fotodokumentaci odpojeného stávajícího kotle (např. odsunutého v kotelně, na zahradě, apod.),
 • všechny doklady (faktury, výkupka, apod.) musí být uvedeny na jméno žadatele,
 • v případě současné realizace projektu v programu NZÚ získá žadatel bonus dle podmínek programu NZÚ,
 • uznatelné jsou náklady od 15. 7. 2015.


Důležité odkazy:

Využijte dotaci až 127.500 Kč na pořízení nového zdroje vytápění a zlepšete životní prostředí v našem kraji ještě dnes.

Dotaci získáte na výměnu kotle na pevná paliva za nový ekologický zdroj vytápění v rodinném domě. Je poskytována díky Ministerstvu životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí. Můžete ji použít na koupi zdroje vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu nebo úpravu spalinových cest. Výměnou starého kotle snížíte emise znečišťujících látek, zlepšíte životní prostředí v našem kraji a vyhnete se vysoké pokutě. Převážná část v současnosti používaných kotlů spadá do 1. a 2. emisní třídy. Provoz těchto kotlů bude v roce 2022 zcela zakázán. Informujte se proto na Krajském úřadě Plzeňského kraje a požádejte se o dotaci.

O dotace lze žádat pouze elektronicky od 1. června 2021 do 30. listopadu 2021 nebo do vyčerpání alokace.