ZÁKLADNÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ PŘEDŽÁDOSTI O KOTLÍKOVOU DOTACI

obrazek
08. srpna 2019 14:20, aktualizováno 19. dubna 2023 16:15,

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY:

1. Jsem vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

2. Momentálně topím kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.

3. Chci si pořídit tepelné čerpadlo, kotel na biomasu s max. výší dotace 130 000 Kč nebo plynový kondenzační kotel s max. výší dotace 100 000 Kč. Podpora bude poskytována na výměny realizované od 1. ledna 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace.

4. Jsem důchodce a všichni členové mé domácnosti jsou ve starobním nebo invalidním důchodu 3. stupně. (automaticky způsobilí pro dotaci)

5. Výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti, v roce 2020, nepřesáhla 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč čistého příjmu na osobu měsíčně. (běžné příjmy – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek)

6. V domácnosti se mnou žijí děti, u kterých se započítávají příjmy ve výši 0 Kč. (studenti do 26 let)


MODELOVÉ PŘÍKLADY:

1. Domácnost složená ze dvou vydělávajících dospělých a dvou dětí: rodiče mohli mít v roce 2020 dohromady čistý roční příjem až 683 600 Kč (4x 170 900 Kč), tzn. každý rodič mohl vydělávat až 28 483 Kč čistého měsíčně.

2. Matka/otec samoživitelé s jedním dítětem: rodič mohl mít v roce 2020 čistý příjem až 341 800 Kč (2x 170 900 Kč), tzn., mohl vydělávat až 28 483 Kč čistého měsíčně.

3. Matka/otec samoživitelé se dvěma dětmi: rodič mohl mít v roce 2020 čistý příjem až 512 700 Kč (3 x 170 900 Kč), tzn., mohl vydělávat až 42 725 Kč čistého měsíčně.

4. Domácnost složená z rodiče důchodce, rodiče vydělávajícího a dítěte nad 26 let věku: dohromady mohli mít čistý příjem rovný nebo nižší než 512 700 Kč, přičemž se započítává i výše čistého příjmu důchodce (3x 170 900 Kč).KDY A KDE SI MOHU PODAT PŘEDŽÁDOST:

Od 15. listopadu 2021 do 12. ledna 2022 nebo do vyčerpání předběžné alokace ve výši 270 mil. Kč si mohu vyplnit na webových stránkách Plzeňského kraje v aplikaci eDotace předběžnou žádost, tzv. „předžádost“, se základními údaji o mně a novém zdroji vytápění.
V případě podání předžádosti si zajistím automatické elektronické podání své žádosti do budoucí výzvy, která bude vyhlášena nejdříve začátkem roku 2022. Podáním předžádosti získám pořadové číslo a vyčkám na vyhlášení výzvy, o kterém budu informován emailem, který jsem uvedl při registraci v aplikaci eDotace.


KONTAKT

https://www.plzensky-kraj.cz/kotlikove-dotace-1
tel.: 377 195 099, email: kotliky@plzensky-kraj.cz