Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů

14. června 2019 11:23, aktualizováno 10:23, Lucie Šimicová

Ve dnech 29. a 30. května 2019 se uskutečnilo krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů v Plzeňském kraji. Soutěž se uskutečnila v areálu 33. základní školy v Plzni a v areálu rekreačního zařízení Melchiorova Huť.

Krajského kola dopravní soutěže mladých cyklistů se zúčastnila vítězná družstva z oblastních kol. Každé družstvo tvořili 4 žáci (2 dívky + 2 chlapci) a podle věku soutěžících byla družstva rozdělena do dvou kategorií. V I. kategorii byli žáci ve věku 10 -12 let, ve II. kategorii byli žáci ve věku 13 – 15 (popř. 16) let.  

Soutěž obsahovala pět následujících disciplín:

- test z pravidel silničního provozu
- jízda zručnosti
- jízda na dětském dopravním hřišti
- poskytování první pomoci
- práce s mapou
 

Vítězem krajského kola dopravní soutěže mladých cyklistů v Plzeňském kraji pro rok 2019 se v I. kategorii stalo družstvo žáků Základní školy Černošín, na druhém místě se umístilo družstvo žáků 13. Habrmannovy školy Plzeň a na třetím místě družstvo ZŠ Josefa Hlávky Přeštice. Ve II. kategorii zvítězilo rovněž družstvo žáků Základní školy Černošín, na druhém místě se umístilo družstvo žáků Základní a mateřské školy Stupno a na třetím místě družstvo žáků 33. základní školy Terezie Brzkové v Plzni.

Nejúspěšnějším jednotlivcem v I. kategorii byl mezi chlapci  Jonáš Rajdl ze 13. základní školy Habrmannova Plzeň a mezi dívkami Kateřina Vávrová ze Základní školy Černošín. Nejúspěšnějším jednotlivcem ve II. kategorii byl mezi chlapci Matěj Voleský ze Základní školy Černošín a mezi dívkami Eliška Pokorná rovněž ze Základní školy Černošín.    

Vítězná družstva postoupila do republikového finále dopravní soutěže mladých cyklistů, které se v letošním roce uskuteční v Liberci ve dnech 18. - 20. června 2019.

Dopravní soutěž mladých cyklistů je považována za významnou aktivitu v oblasti prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, která je cílena na žáky základních škol, kde se prevence bezpečnosti provozu jeví jako nejúčinnější. Soutěžící získají znalosti a zkušenosti, které pak jako účastníci provozu na pozemních komunikacích uplatní po celý svůj život. Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů a oblastní kola jsou každoročně finančně podpořena dotací z rozpočtu Plzeňského kraje.

V příloze jsou uvedeny výsledky družstev krajského kola dopravní soutěže mladých cyklistů v Plzeňském kraji.  

Soubory ke stažení