Konzultační dny v květnu 2012 k Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

obrazek
30. dubna 2012 09:22, aktualizováno 08:22,

Konzultace k připravovaným projektům OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

Odbor fondů a programů EU Krajského úřadu Plzeňského kraje organizuje ve dnech 24. a 31. května 2012 konzultační dny k Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko pro starosty obcí a ostatní žadatele z Plzeňského kraje. Smyslem konzultačních dnů bude především odpovídat na dotazy týkající se vhodnosti konkrétních záměrů projektů, jejich přípravy, způsobu předkládání apod.

Termíny a místa konání externích konzultačních dnů:

Projekty je samozřejmě možné konzultovat také každý pracovní den, vždy raději po telefonické dohodě, v sídle Odboru fondů a programů EU, Purkyňova ulice 27, Plzeň. Kontakty jsou uvedeny níže.

Nejbližší zasedání Monitorovacího výboru, který bude rozhodovat o projektech, se bude konat 14. listopadu 2012. Na tomto zasedání budou projednávány projekty předložené nejpozději do  1. září 2012.

Bližší informace o OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko naleznete na webových stránkách www.plzensky-kraj.cz, v sekci Fondy a programy EU.

S případnými dotazy ke konzultacím se obracejte na Ing. Jana Přibáně, tel.:  377 195 667,  email: jan.priban@plzensky-kraj.cz a Ing. Jitku Staňkovou, tel.: 377 195 265, email: jitka.stankova@plzensky-kraj.cz.

Žádáme Vás o potvrzení účasti na jednom z navrhovaných termínů na email: jitka.stankova@plzensky-kraj.cz, a to vždy nejpozději do 2 pracovních dnů před konkrétním dnem.