Koncepce rozvoje muzeí v Plzeňském kraji na léta 2012 - 2017

09. ledna 2012 10:28, aktualizováno 29. října 2019 10:01, Bc. Zdeněk Valenta

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4926/11 ze dne 08.12.2011 Koncepci rozvoje muzeí v Plzeňském kraji na léta 2012 – 2017 (dále jen "koncepce"). Předkládaná koncepce má charakter střednědobého programu a navazuje na „Koncepci muzeí Plzeňského kraje“ na léta 2004 – 2009. Vychází z dlouhodobého strategického rozvoje Plzeňského kraje a z platné legislativy.

 

Koncepce byla veřejně projednána dne 29.11.2011, veškeré připomínky byly řádně vypořádány. Do textu byla zapracována zásadní připomínka v podobě úkolu Zpracování zásad Plzeňského kraje v oblasti digitalizace.

 

 

Nedílnou součástí koncepce jsou tyto přílohy, jejichž obsah se nachází v přiloženém ZIP souboru:

 1. Aktualizovaný seznam subjektů muzejní sítě na území Plzeňského kraje k 31.10.2011
 2. Koncepce Galerie Klatovy / Klenová do roku 2016
 3. Muzeum Českého lesa v Tachově – Koncepce rozvoje organizace na období 2012 – 2016
 4. Koncepce Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 2009 – 2014
 5. Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici - Rozvoj organizace do roku 2016 (až 2020)
 6. Témata budoucího rozvoje Muzea Chodska v Domažlicích do roku 2020
 7. Koncepce Muzea jižního Plzeňska v Blovicích 2012 – 2016
 8. Muzeum Šumavy Sušice - Koncepce rozvoje organizace na období 2012 – 2016
 9. Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech – Strategický rozvojový plán organizace pro období let 2011 – 2016
 10. Koncepce rozvoje Západočeské galerie v Plzni na léta 2011 – 2016
 11. Západočeské muzeum v Plzni - Koncepce rozvoje muzea na období 2012 - 2017

Soubory ke stažení