Koncepce regionálního rozvoje venkova a zemědělství Plzeňského kraje

obrazek
25. ledna 2006 11:38, aktualizováno 06. března 2019 08:34, Michal Souček

V roce 2003 byla schválena  Koncepce regionálního rozvoje venkova a zemědělství Plzeňského kraje, která se zabývá problematikou venkova a zemědělství. Dokument řeší opatření vycházející z Horizontálního plánu rozvoje venkova pro ČR, pravidel společné zemědělské politiky EU a z Národního rozvojového plánu pro ČR.    

Celé znění koncepce je k nahlédnutí v příloze.