Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020

22. května 2014

12. května 2014 byla usnesením vlády České republiky č. 342 schválena Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020.

Koncepce určuje strategické cíle státní politiky ve vztahu k mládeži. Reflektuje potřeby mládeže zejména v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání, zaměstnanosti mladých lidí, kultury a tvořivosti, jejich participace, zdraví a zdravého životního stylu, sociálního začleňování a dobrovolnictví. Zabývá se také environmentální a globální problematikou včetně přístupu mladých lidí k právům a informacím.

Koncepci naleznete v příloze.

Soubory ke stažení