Komise regionálního rozvoje a fondů EU RPK

25. února 2013 17:08, aktualizováno 02. listopadu 2015 08:38, Mgr. René Zeithaml

 

Předseda komise
Jan Látka
Členové komise (14 členů)
Josef Bernard
Miroslav Trcala
Ing. Petr Osvald
Mgr. Pavel Vicari
Ing. Vladimír Rýdl
Ing. Michaela Vávrová
Václav Heřman
Pavel Dofek
Jaroslav Perlík
Mgr. Hynek Říha
Ing. Petr Myslivec
doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.
Mgr. Radka Trylčová
Jindřich Brabec