Kempy a kurzy pro talentované žáky

08. dubna 2013

V Plzeňském kraji běží letos již desátým rokem projekt, jehož cílem je podporovat a rozvíjet odborný růst mimořádně nadaných žáků z Plzeňského kraje a jejich pedagogů v oblastech přírodovědných, společenskovědních, jazykových, uměleckých a řemeslných. Projekt Střediska služeb školám byl v letech 2010 a 2011 spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Od roku 2012 podporuje projekt ze svého rozpočtu Plzeňský kraj.

Cílovou skupinou jsou mimořádně nadaní žáci základních, středních a základních uměleckých škol, tj. ti žáci, kteří se probojovali do krajských a vyšších kol předmětových a uměleckých soutěží, žáci diagnostikovaní jako mimořádně nadaní školským poradenským zařízením, a dále pak pedagogičtí pracovníci, kteří připravují žáky na soutěže. V roce 2019 tuto příležitost využilo 234 nadaných žáků a jejich pedagogů. Záštitu nad projektem převzala Mgr. Ivana Bartošová, náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu.

Letos se kempy a kurzy uskutečnily opět na konci školního roku. Jako první se rozběhnou v květnu a červnu řemeslné kempy určené pro nadané truhláře, strojní mechaniky, obráběče kovů, automechaniky, elektromechaniky a opraváře zemědělských vozidel. Následovaly předposlední srpnový týden kempy pro znalce českého jazyka a kurzy pro hudebníky, nejúspěšnější účastníky soutěží určených pro žáky základních uměleckých škol (hra na elektronické klávesové nástroje, akordeon, příčnou a zobcovou flétnu, klarinet, saxofon a trubku). Poslední srpnový týden jsme v Plzni přivítali talentované matematiky, fyziky, astronomy, chemiky, biology, geografy, historiky, znalce angličtiny, němčiny, francouzštiny a nově ruštiny a španělštiny.

Neodmyslitelnou součástí celého projektu je testování žáků psychology z Pedagogicko-psychologické poradny v Plzni, jehož výsledky mají šanci ovlivnit následný vývoj účastníků skrze rodinu, ale zároveň i pedagogy. Výstupem každého ročníku projektu jsou sborníky z jednotlivých kempů, které jsou přístupné na webových stránkách projektu všem zájemcům.

Více informací obdrží každý rok žáci na krajských kolech soutěží, a dále je naleznete na www.podporatalentu.cz.