Kempy a kurzy pro talentované žáky letos nebudou

obrazek
08. dubna 2013 07:12, aktualizováno 30. dubna 2020 12:44,
Z důvodu pandemie virového onemocnění covid-19 se v letošním školním roce neuskuteční letní odborné kempy a kurzy konané v rámci projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji. Organizátoři z Plzeňského kraje a Střediska služeb školám tak rozhodli na základě faktu, že některá okresní kola a většina krajských kol soutěží letos neproběhla. 11. ročník se uskuteční příští rok (2021).

Cílem projektu je podporovat a rozvíjet odborný růst mimořádně nadaných žáků z Plzeňského kraje a jejich pedagogů v oblastech přírodovědných, společenskovědních, jazykových, uměleckých a řemeslných. Projekt Střediska služeb školám byl v letech 2010 a 2011 spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Od roku 2012 podporuje projekt ze svého rozpočtu Plzeňský kraj. Cílovou skupinou jsou nadaní, mimořádně nadaní žáci základních, středních a základních uměleckých škol, tj. ti žáci, kteří se probojovali do krajských a vyšších kol předmětových a uměleckých soutěží, žáci diagnostikovaní školským poradenským zařízením jako mimořádně nadaní, žáci vynikající svou zručností, a dále pak pedagogičtí pracovníci, kteří připravují žáky na soutěže. Záštitu nad projektem převzala Mgr. Ivana Bartošová, náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu.

Odborné kempy se pořádají pro talentované matematiky, fyziky, astronomy, chemiky, biology, geografy, historiky, znalce českého jazyka, angličtiny, němčiny, francouzštiny a pro nejúspěšnější účastníky soutěží určených pro žáky základních uměleckých škol. Řemeslné kempy jsou určené pro nadané truhláře, strojní mechaniky, obráběče kovů, automechaniky, elektromechaniky a opraváře zemědělských vozidel. Neodmyslitelnou součástí celého projektu je testování žáků psychology z Pedagogicko-psychologické poradny v Plzni, jehož výsledky mají šanci ovlivnit následný vývoj účastníků skrze rodinu, ale zároveň i pedagogy. Výstupem každého ročníku projektu jsou sborníky z jednotlivých kempů, které jsou přístupné na webových stránkách projektu všem zájemcům. Více informací včetně videoreportáže k 10 letům existence projektu naleznete na www.podporatalentu.cz.

Všem organizátorům děkujeme za jejich dosavadní práci.