Kdo je nejlepší ve zpětném odběru elektrozařízení?

obrazek
28. listopadu 2014 12:35, aktualizováno 02. prosince 2014 09:46, Šárka Stará

Společnost Elektrowin ocenila ve středu 26. listopadu 2014 města a obce Plzeňského kraje, které se zapojily do projektu "Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení". Slavnostní předávání ocenění se konalo za účasti členů Rady Plzeňského kraje Václava Štekla a Jaroslava Šobra v Měšťanské besedě v Plzni.


(zleva) radní Jaroslav Šobr, starosta Horšovského Týna Václav Mothejzík, Tereza Ulverová ze společnosti Elektrowin a radní Václav Štekl

Ocenění za nejvyšší naplněnost Wintejnerů - (6.260 kg vybraných vysloužilých elektrospotřebičů) převzal z rukou radního pro životní prostředí a zemědělství Václava Štekla starosta Horšovského Týna Václav Mothejzík. V kategorii obcí do 2.500 obyvatel zvítězila obec Němčovice (25,36 kg vysbíraného elektra na obyvatele), kterou reprezentoval starosta Karel Ferschmann, a v kategorii obcí nad 2.500 obyvatel (s vysbíranými 4,65 kg na obyvatele) ocenění převzala starostka Starého Plzence Vlasta Doláková.


Němčovice zvítězily v kategorii obcí do 2.500 obyvatel. Cenu převzal starosta Karel Ferschmann.


Starostka Vlasta Doláková převzala cenu pro Starý Plzenec - vítěze mezi obcemi nad 2.500 obyvatel.

Starostům vítěžných obcí a měst předala šek na 20.000 Kč ředitelka provozního oddělení kolektivního systému Elektrowin, a.s., Tereza Ulverová.