Hejtman Plzeňského kraje

09. června 2020 08:10, Mgr. René Zeithaml

Pravomoci hejtmana vykonává náměstkyně hejtmana Marcela Krejsová.