Jednání povodňové komise

obrazek
03. června 2014 12:52, aktualizováno 10. července 2014 09:24, Mgr. René Zeithaml

Na Krajském úřadě Plzeňského kraje se 3. května 2014 za účasti člena Rady Plzeňského kraje Václava Štekla konala pravidelná schůzka povodňové komise.

Na úvod komise schválila nový jednací řád. Dále byli členové seznámeni se závěry z vyhodnocení povodní v červnu 2013, připraveností a významem vodních nádrží v Plzeňském kraji, cvičení dPP, které proběhlo 7. 3. – 21. 3. 2014 a povodňových plánech.

Na závěr jednání byli členové informováni o povodňové situaci z minulého týdne.