Jak začít na škole systematicky podporovat nadání

obrazek
15. dubna 2019 12:39, aktualizováno 03. září 2020 10:35,

Bezplatný webinář NPI ČR poskytuje managementu základních škol informace o tom, jak začít na škole systematicky podporovat  rozvoj nadání. Jedná se o sérii kratších videí, kde lektoři přibližují vždy jedno téma:

- jak začít s podporou nadání na škole,

- vyhledávání nadaných žáků ve škole,

- jak pečovat o nadané žáky ve škole,

- legislativa,

- spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, krajskými sítěmi podpory nadání - NPI ČR, Mensou ČR a dalšími subjekty,

- zapojení mimoškolních aktivit do systému péče o nadání na škole.

Sledování videí si účastníci semináře mohou rozdělit a dávkovat dle svých časových kapacit. K jednotlivým tématům je podporována diskuze s lektory a účastníky navzájem v on-line prostředí kurzu. Také tam naleznete úložiště užitečných materiálů, metodik, návodů a odkazů, které budou užitečné při vytváření systému péče o nadání na škole. Účelem webináře je poskytnout ředitelům základní informace a pomoci jim se zahájením podpory nadání na škole. Na webinář navazuje seriál sedmi akreditovaných DVPP vzdělávacích programů určených pro školní koordinátory podpory nadání, kde jsou jednotlivá témata rozebrána podrobně. 

Série videopřednášek je určena ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, výchovným poradcům, speciálním pedagogům, psychologům, popř. dalším zájemcům z řad pedagogů.

Odkaz, kde seminář naleznete zde