IT podpora zastupitelů měst a obcí po volbách 2018

obrazek
21. listopadu 2018 16:07, aktualizováno 15:07, Mgr. Mirka Bartoníčková

Každá obec by měla po volbách nastavit nové statutární zástupce do systémů a zneaktivnit ty již neplatné. Tyto činnosti probíhají na úrovni interních informačních systémů a na úrovni centrálních informačních systémů.

Pro potřeby centrální úrovně jsme pro Vás připravili návod pro zřizování a editace účtů Seznamu orgánů veřejné moci (SOVM) a Elektronického portálu územních samospráv (ePusa). Zadáním nových údajů do těchto systémů získáte možnost přístupu do datových schránek, základních registrů, krajských informačních systémů /např. edotace/ a dalších.
 

SOVM – místo pro editaci statutárního zástupce obce. Statutární zástupce musí být ztotožněn s registrem obyvatel (ROB), proto je nezbytné číslo občanského průkazu nebo datum a místo narození statutárního zástupce.
POZOR Po změně statutárního zástupce v SOVM dojde ke změně statutárního zástupce i v datových schránkách. Změnou původního statutárního zástupce se automaticky zablokuje i přístupové heslo do datových schránek. Založením nového statutárního zástupce systém datových schránek pošle nové přístupové heslo. Heslo přijde do vlastních rukou (Českou poštou). Toto heslo je pak třeba nastavit ve spisové službě.
 

ePusa - celkový výčet aplikací, do kterých máte s účtem ePusa přístup, naleznete v příloze článku.
 

Mezi systémy SOVM a ePusa probíhá pravidelná synchronizace, není nutné tedy vytvářet účet v obou systémech současně (tím by vznikla duplicita). Pokud synchronizace z SOVM do ePusy neproběhne do týdne, přihlaste se do ePusy administrátorským účtem a tím spustíte požadavek na synchronizaci SOVM do ePusy.
Dokumenty IT podpora zastupitelů měst a obcí po volbách 2018 (SOVM) a Postup pro přihlášení s autorizaci ePUSA a řešení problémů s přihlášením naleznete v příloze článku.
 

Návody naleznete i v elearningu Plzeňského kraje - http://elearning.plzensky-kraj.cz/, do kterého máte automaticky přístup účtem z ePusy.

V případě potřeby rady či konzultace kontaktujte podpora.IT@plzensky-kraj.cz, kde pro možnost zpětného zavolání doporučujeme i uvedení Vašeho telefonního čísla.

 

Soubory ke stažení