International Corncrake Conference na ochranu chřástala polního

obrazek
01. října 2015 16:13, aktualizováno 15:14,

Budova Krajského úřadu Plzeňského kraje bude ve dnech 7. až 9. října 2015 místem setkání předních biologů z celé Evropy, kteří se věnují výzkumu a ochraně ohroženého ptačího druhu zemědělské krajiny – chřástala polního (Crex crex). Koná se zde celoevropská konference s názvem INTERNATIONAL CORNCRAKE CONFERENCE, která představí aktuální výzkum druhu a praktická ochranná opatření realizovaná na jeho podporu v různých zemích Evropské unie i mimo její hranice.

Konference se účastní téměř šedesát účastníků ze třinácti zemí Evropy. Cílem konference je vzájemné předání zkušeností a hledání společného přístupu k účinnější ochraně chřástala polního i dalších mizejících ptačích druhů zemědělské krajiny.

Konferenci pořádá a finančně podporuje Plzeňský kraj ve spolupráci s Českou společností ornitologickou, za významné finanční podpory německých partnerů Landesbund für Vogelschutz a Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege. Dalšími partnery jsou BirdLife International, Zoologická a botanická zahrada v Plzni, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Evropský region Dunaj – Vltava.


PROGRAM

Středa, 7. října 2015: Konferenční den 1 

08:00-09:00    Registrace na Krajském úřadě Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň

09:00-09:30   Přivítání (člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství  Václav Štekl, předseda konfrence  Jiří Vlček, ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek, předseda LBV Norbert Schäffer, zástupkyně vlády Horní Falce  Angelika Regner – Hutter)

09:30-10:00   Zahájení konference (Norbert Schäffer, předseda LBV)

10:00-11:00   Koffijberg K.: Status and population trends of Corncrakes in Europe

11:00-11:30   Přestávka

11:30-13:00   Blok 1: Početnost a populační trendy chřástala polního (1)
Pykal J.: Corncrake numbers and population trends in the Czech Republic: the results of a 20-year monitoring study
Jančar T.:  Corncrake population status and trends in Slovenia
Demko, M.: Corncrake in Slovakia, population trend, conservation actions
England B.: Corncrake population status and trends in the UK

13:00-14:00   Oběd 

14:00-15:30  Blok 1: Početnost a populační trendy chřástala polního(2)
Inderwildi E.: Status and population trend of Corncrakes in Switzerland
Koffijberg K.: Status and population trend of Corncrakes in the Netherlands
Pedrini P.: Corncrake population trend in Italy
Bellebaum J.: Status and population trend of Corncrakes in Germany

15:30-16:00   Přestávka

16:00-17:20   Blok 2: Výsledky posledních výzkumů v oblasti biologie, ekologie a migrace chřástala polního
Schmidberger M.: Cross-border satellite telemetry of Corncrake – Bavaria, District Cham
Peške L. + Vlček J.: Satellite telemetry of Corncrakes
Keišs, O.: Corncrake studies in Latvia: the art of change
Vlček J.: Structure, preferences and management of Corncrake habitats in West Bohemia

17:20-19:00   Poster Session, diskuse ad hoc (Místnost č. 326)

 
Čtvrtek, 8. října 2015: Konferenční den 2

08:30-10:15  Blok 3: Druhová ochrana v jednotlivých zemích (1)

Ward, H.: Results of the English Corncrake reintroduction project
Graham, J.: Corncrake husbandry and hand rearing for release programme
Zámečník V. + Vlček J.: Practice and success of conservation measures for Corncrakes in the Czech Republic
Bellebaum J.: Can we successfully conserve local Corncrake populations?

10:15-11:00   Společná fotografie a přestávka

11:00-13:00  Blok 3: Druhová ochrana v jednotlivých zemích (2)
England B.: Corncrake conservation work in Scotland
Beaumont D.: Managing nature reserves for Corncrakes on the Inner Hebrides of Scotland
Inderwildi E.: Conservation actions for the Corncrake in Switzerland
Koffijberg K.: Experience with a conservation programme for Corncrakes in the Netherlands
Siering M.: Grassland birds in "Haarmoos"

13:00-14:00   Oběd

14:00-16:00  Blok 4: Agro-environmentální opatření v Evropě
Bellebaum J.: Feasibility of agri-environment schemes for Corncrake conservation in Europe
Pudil M.+ Tomášek V.: Corncrake biotope management in the Liberec Region, Czech Republic
Szentirmai I.+ Faragó Ádam: Towards evidence-based management of Corncrakes in the Örség National Park, Hungary               
Page N.: Conservation of Corncrakes in the High Nature Value farmed Landscapes of Transylvania: theory and practice   
Raducescu L.: Why do we need an agri-environmental package for Corncrakes In Romania?

16:00 –16:30  Přestávka

16:30-18:00   Discuse,závěry a další kroky
- Doporučení k agro – environmentálním opatřením
- Dašlí směr výzkumu a monitoringu
- Příští conference a setkání, website, distribuce
- aj.

 
Pátek, 9. října 2015: Exkurze do Českého lesa

Postery
Arbeiter S.: 10 meters unmown - Do Corncrakes benefit from refuge strips?
Atemasov A.: Corncrake population dynamics in the floodplain of the river Seversky Donets
Boldogh S., Visnyovszky T.: The re-distribution of Corncrake and its consequences on grassland conservation in north-eastern Hungary                                                              
Florit F.+ Rassati G.: Distribution and trends of Corncrakes (Crex crex) in Friuli Venezia Giulia (North-eastern Italy)             
Grishchenko M.: Land use changes in Russia and their impact on Corncrakes species distribution
Hruška F., Čutka M.: Corncrake distribution, population size and habitat preferences in the central part of Bohemian-Moravian Highlands in 2008 – 2015

Joest R.: Corncrake in arable landscapes - Population, Habitat and Conservation in the SPA Hellwegbörde, Germany         
Mishchenko A.: Status and trend of Corncrake populations in Russia
Peške L. + Vlček J.: Satellite telemetry of Corncrakes
Stamenov A.: Differences between modelling results and atlas data of the Corncrake in Bulgaria