Inteligentní rozpočet - videomanuál

obrazek
07. prosince 2012 19:39, aktualizováno 17. června 2014 11:39, Mgr. Barbora Horáčková

Zprostředkující subjekt Plzeňský kraj zavedl používání nástroje zvaného Inteligentní rozpočet při administraci finanční části elektronických monitorovacích zpráv, počínaje všemi projekty realizovanými v rámci 1. výzev globálních grantů CZ.1.07/1.1.30 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji II, CZ.1.07/1.2.31 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Plzeňském kraji II, CZ.1.07/1.3.47 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Plzeňském kraji II a 3. výzvy globálního grantu CZ.1.07/3.2.02 Podpora dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji.

Přílohy a pokyny pro zpracování finančních příloh elektronických monitorovacích zpráv s využitím nástroje „Souhrn přímé / nepřímé náklady – inteligentní rozpočet“, platné od 1. 9. 2012, naleznete na webové adrese:

http://www.op-vk.cz/cs/prijemce/monitorovaci-zprava-a-jeji-prilohy/elektronicka-monitorovaci-zprava-a-jeji-prilohy/souhrn-prime-neprime-naklady-inteligentni-rozpocet-pokyny-pro-zpracovani-priloh-k-el-mz-platne-od-1-9-2012.html

Řídící orgán OP VK nechal v rámci projektů Zajištění doplňkových aktivit v souvislosti s realizací OP VK II (CZ.1.07/5.1.00/04.0063) a Zajištění doplňkových aktivit v souvislosti s realizací OP VK III (CZ.1.07/5.1.00/40.0003) vypracovat program zvaný Inteligentní rozpočet jako nástroj pro usnadnění administrace realizovaných projektů, a to jak na straně příjemce, tak na straně poskytovatele podpory.

Inteligentní rozpočet by měl oběma stranám usnadnit práci s finančními přílohami monitorovacích zpráv prostřednictvím provázání spolu souvisejících příloh, automaticky se generujících sestav (finanční přílohy monitorovací zprávy), zajistit provázanost jednotlivých monitorovacích zpráv, a to včetně automatické kontroly správnosti přenosu zadaných údajů.